Palvelunhallinta

Asiakaslähtöistä edelläkävijyyttä

Palvelunhallinnan keskiössä on aina palvelunhallintajärjestelmä (ITSM). Nykyaikainen järjestelmä mahdollistaa rutiiniasioiden automatisoinnin, tarjoaa näkyvyyden ICT palveluiden tilaan ja tuo parhaat menetelmät myös loppukäyttäjille.

Me Elmolla käytämme Efecten palveluhallinta-alustaa kiinteänä osana palvelutuotannon ratkaisuja. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi lisää asiakastyytyväisyyttä, liiketoiminnan tehokkuutta ja kasvattaa henkilöstön tyytyväisyyttä.

Mikä on palvelunhallinta?

Perinteisesti palvelunhallinta viittaa IT-palveluiden hallintaan, mikä tarkoittaa, että palveluntarjoaja tuottaa erilaisia tuki-, valvonta- ja hallintapalveluita, joiden avulla asiakkaan IT-ympäristö – kuten työasemat, palvelimet, tulostimet ja järjestelmät – pidetään parhaassa mahdollisessa kunnossa.

 

Tämän rinnalle on entistä tärkeämmäksi noussut yrityspalveluiden hallinta (enterprise service management), jolloin palvelut eivät enää liity yksinomaan IT-ympäristöön, mutta niitä voidaan hallita samalla ITSM-järjestelmällä ja prosesseilla kuin IT-palveluita. Automatisoimalla ja digitalisoimalla keskeisiä liiketoimintaprosesseja ja muita ydintoimintoja saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka näkyvät toiminnan tehostumisena ja prosessien sujuvuutena yrityksen sisällä.

Itsepalveluportaali tuo tehokkuutta

Elmo tarjoaa palvelunhallintaan joustavat ja räätälöitävät ratkaisut. Olemme toteuttaneet useita asiakaskohtaisesti suunniteltuja portaaliratkaisuja, jotka mahdollistavat toiveiden ja tarpeiden mukaan toteutetut palvelut. Itsepalveluportaali mahdollistaa paitsi perinteisten IT-palveluiden toteuttamisen – kuten häiriöilmoitukset, palvelupyynnöt, käyttöoikeuspyynnöt ja laitetilaukset kätevästä palvelukanavasta – myös asiakkaan omien liiketoimintaprosessien automatisoinnin. Esimerkiksi HR-prosesseihin liittyvät pyynnöt, toimitilojen kulkuoikeudet tai kiinteistön huoltopyynnöt voidaan integroida samaan ratkaisuun. Portaalin avulla palvelut ovat käytettävissä 24/7 ja portaali tuottaa monenlaista statistiikkaa palveluista. Datan valossa palveluita voidaan edelleen kehittää ja tehostaa.

Elmon palvelunhallinta Efecten avulla

Palvelunhallintaan on olemassa lukuisia ITSM-palvelunhallintajärjestelmiä. Elmon palvelunhallintajärjestelmä on kotimainen Efecte. Se että järjestelmätoimittaja on lähellä, on Elmon kaltaiselle palveluntarjoajalle tärkeää: se takaa, että esimerkiksi teknistä tukea on saatavilla järjestelmän kehittämiseen nopeasti ja joustavasti.

Efecte tarjoaa lukuisia ominaisuuksia, jotka näkyvät korkealaatuisena palveluna:

Efecte mahdollistaa ITIL-pohjaisten perusprosessien (häiriönhallinta, palvelupyynnöt, muutoshallinta jne.) nopean käyttöönoton ja kehittämisen.

  • Efecten konfiguraatiotietokanta (CMDB) mahdollistaa asiakasympäristöjen IT-omaisuuden hallinnan, laiteinventaarioiden ylläpitämisen ja laitteiden koko elinkaaren tukemisen.
  • Tehokas asiakasympäristöjen dokumentointi ja joustavat raportit tarkoittavat korkealaatuisempia palveluita ja läpinäkyvämpää trendiseurantaa.
  • Integroimalla ulkoisia järjestelmiä Efecteen saadaan palvelunhallintajärjestelmästä vielä monipuolisempi. Elmo on toteuttanut integraation mm. Applixure-järjestelmään, mikä mahdollistaa asiakkaiden työasema- ja palvelintietojen ylläpitämisen Efectessä automaattisesti.
  • Asiakkaan Active Directory (AD) käyttäjätietokantaan integroimalla mahdollistetaan puolestaan ajantasaisten käyttäjä- ja yhteystietojen ylläpitäminen Efectessä. Nämä molemmat helpottavat myös Elmon Service Deskin työtä, koska ajantasaiset käyttäjä- ja laitetiedot voidaan linkittää helposti tiketeille.
UUTUUS: Elmon Tilannekuva

Uudentyyppinen itsepalvelu tarjoaa asiakkaallemme mahdollisuuden tarkastella IT-ympäristön tilannetta ja tietoja valmiiden raporttinäkymien kautta, suoraan Elmon ITSM-järjestelmästä. Reaaliaikainen tilannekuva auttaa asiakasta pysymään ajan tasalla IT-ympäristönsä kokonaistilanteesta: tikettitietojen lisäksi tilannekuva mahdollistaa pääsyn CMDB-tietoihin, eli tarjoaa valmiit raporttinäkymät asiakkaan laitteisiin ja sovelluksiin.

Aiheesta lisää:

Tehdäänkö palvelunhallinnastanne parempi?