Aika selkeydelle

Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen case Patria

Systematisointia voi tehdä asiakaslähtöisesti

Elmon kulttuurissa on aina ollut halu ymmärtää
asiakkaiden erityisiä tarpeita. Ei ole kahta samanlaista
organisaatiota ja lähtökohtaa ICT:n kehittämiseen – ja Elmon kyky kuunnella asiakkaita ja räätälöidä palvelu tarpeeseen on asiakaskokemuksemme ydin.

Kun yritys kasvaa Elmon lailla, vaatii asiakaskokemus kuitenkin systematisointia, selkeyttä ja prosessinomaisuutta. Yhden asiakkaan palveleminen on räätälöintiä; kymmenen prosessien muokkausta;
tuhannen kohdalla pitäisi jo tietää, miten jokainen koneen osa kannattaa optimoida.
Tähän olemme voimakkaasti satsanneet. Tehtävien määrän lisääntyessä auttaa sekä sisäisesti että ulkoisesti, että palvelunhallinta on hiottu, palvelut 100-prosenttisesti kuvausten mukaisia ja parhaat käytänteet tiedostettu.

Systematisointi ja standardointi on järkevää monesta syystä.

Niiden myötä saadaan:
• lisää ennustettavuutta
• parempia vasteaikoja
• hyvien ratkaisujen monistettavuutta
• palvelupolkujen optimointia
• rutiinien automatisointia ja lopulta: Parempaa asiakas- ja henkilöstökokemusta.

Standardoinnin ei tarvitse tarkoittaa “yhtä ja samaa kaikille” -lähestymistä. Elmon asiantuntijoilla on parhaan asiakaskokemuksen pelikirja eli selkeä
tieto ja kuvaus siitä, miten asia kannattaa tehdä. Silti jatkossakin jokaisella elmolaisella on lupa tehdä vieläkin paremmin eli muovata päätökset asiakaskohtaisesti. Asiakaskohtaiset opit syöttävät puolestaan dataa takaisin Elmon kehittyvään ICT-pelikirjaan.

Tätä kaikkea silmällä pitäen Elmo käy 2023 vuoden aikana läpi mittavan auditoinnin, joka tähtää ISO 20000-1 -palvelunhallintastandardiin ja kattaa
koko toiminnan. Standardi on toteutuessaan harvinainen Elmon kokoisella ICT-talolla. Siihen satsaaminen kertoo halustamme lunastaa lupauksemme täydellisistä ICT-palveluista (leveydeltään ja syvyydeltään) ja olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen, kasvaessamme samalla kohti 19 miljoonan euron liikevaihtoa (2023).

Kuten Elmon kehittämisessä aiemminkin on ollut tapana, tehdään tämäkin työ vahvasti asiakasta kuunnellen. Mukana on laajasti Elmon asiantuntijoita, Elmon omat mustan vyön Lean Six Sigma -ammattilaiset ja lisäksi Suomen kovatasoisinta palvelunhallinnan konsulttiosaamista. Tuloksia voit seurata ajantasaisesti LinkedIn-kanavastamme, joten ota Elmo seurantaan.

Oli kyseessä pienen perheyrityksen toimitusjohtaja tai suuren organisaation tietohallintojohtaja, uskon, että yksi asia yhdistää meitä kaikkia: haluamme varmuutta siitä, että asiat ovat hallinnassa. ICT:n osalta Elmo auttaa säilyttämään hallinnan tunteen liiketoiminnan joka vaiheessa ja
lupaamme, että meidän kyytiimme kyllä mahtuu.

Ollaan yhteydessä,
Janne

Systematisointia voi tehdä asiakaslähtöisesti

Elmo käy 2023 vuoden aikana läpi mittavan auditoinnin, joka tähtää
ISO 20000-1 -palvelunhallintastandardiin ja kattaa koko toiminnan.

Tehdäänkö päivästäsi parempi?