Ilman henkilöstöä meillä olisi vain seinät

Kaksi työntekijää tekemässä töitä

Asiakaskokemus alkaa henkilöstöstä

Minut nimitettiin lokakuussa Elmon kaikkien aikojen ensimmäiseksi HR-päälliköksi. Mihin Elmo tarvitsee HR-päällikön ja mikä on HR:n rooli asiantuntijayrityksessä.

Itseohjautuvaa työtä

Elmon kaltaisessa Teal-organisaatiossa työ perustuu itseohjautuvuuteen. Vapaus ja vastuu kulkevat rinnan, eikä meillä mitata töissä istuttuja minuutteja, vaan sitä mitä saamme ICT-ratkaisuillamme aikaan. Kaikki voivat järjestää työnsä itselleen parhaiten sopivalla tavalla.

Silti itseohjautuva organisaatiokin tarvitsee tukipilareita ja selkeitä rooleja: esimiehiä ja henkilöstöjohtamista. Muutoin olisimme vain joukko yksilöitä ilman yhteistä päämäärää ja tiennäyttäjiä. 

HR:n rooli on tänä päivänä hyvin erilainen kuin aikana, jolloin HR oli lähinnä hallinnollinen toimija. Järjestelmien automatisoitua hallintoa kääntyivät katseet yhä enemmän ihmiseen: Nyt puhutaan henkilöstökokemuksesta.

Turhaa hyysäämistä vai strategista tulevaisuuden rakentamista?

Kenties joidenkin mielestä puhe henkilöstön hyvinvoinnin ympärillä on jo ylimitoitettua: on etätöitä, tyky-päiviä, liikuntaseteleitä ja välineitä työergonomiaan.

Meillä on lisäksi kattavat erikoislääkäripalvelut, Elämyskerho (kokeilemme uusia lajeja yhdessä), hierontapalvelut ja henkilöstöllä päätäntävalta siihen, mihin projekteihin lähdemme. 

Lisäksi järjestimme vastikään Finlan kanssa työssäjaksamiseen luentosarjan ja madalsimme kynnystä piipahtaa työpsykologin juttusilla ennaltaehkäisevässä hengessä. Kerromme tästä projektista lisää myöhemmin.

Meillä nähdään niin, että jos ihmiset otetaan pois, asiantuntijayrityksille ei jää muuta kuin seinät. Työntekijätyytyväisyys näkyy kokemuksemme mukaan suoraan asiakastyytyväisyydessä, ja pohjaa tunteeseen työn mielekkyydestä, vaikuttavuudesta ja joustavuudesta. 

Ihmiskäsitys työelämässä on muuttunut – ja hyvä niin, onhan työn luonnekin muuttunut. 100 vuotta sitten ihminen oli resurssi, jota tarvittiin manuaaliseen työhön. Tämän jälkeen työnkuvia kavennettiin, jotta ihminen olisi mahdollisimman tehokas tietyssä tehtävässä. Tietotyön yleistyttyä alettiin kiinnittää huomiota työntekijöiden sitoutumiseen: oikeanlaisia työntekijöitä ei ollutkaan enää helppo saada töihin. 

Yrityskulttuurimme keskiössä ovat luottamus ja itseohjautuvuus

Nyt nähdään, että henkilöstö on ykkönen ja työnantajan on syytä kiinnittää huomiota tekijöiden viihtymiseen ja motivaatioon. Samalla tekijälle on yhä tärkeämpää, millaiseen yritykseen hakeutuu, vastaavatko arvot omia, sopiiko oma ajattelu vallitsevaan yrityskulttuuriin, pääseekö työssään kehittymään ja vaikuttamaan. 

Näihin kaikkiin on meillä pistetty merkittävästi aikaa, resursseja ja yhteistyötä. Elmolle on strateginen päätös, että henkilöstön tyytyväisyyttä tuetaan ja mitataan. Kyse ei ole kuluerästä vaan investoinnista tärkeimpään pääomaamme: ihmisiin. 

Horisontaalista ja vertikaalista johtamista

Elmolla myös HR asiat halutaan tehdä tuoreella otteella, rakentaa henkilöstöasioista kokonaisuus jollaista muilla ei vielä ole. Teemme kaiken hieman perusteellisemmin ja isommin. Koska yhtälailla kun haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset, haluamme ylittää tekijöidemme odotukset. 

Siksi työkenttääni kuuluukin asioita empatiasta ymmärtämiseen, lakitiedoista työterveyteen, kahvikoneen hankkimisesta esimiestapaamisiin. Idealaari on kaikille avoin ja reagointi nopeaa ja demokraattista. On ollut ilo huomata miten avoimesti uudet ideat on otettu vastaan.

Henkilöstön hyvinvointi on meillä jokaisen käsissä, kuten tulisi mielestäni kaikissa organisaatioissa olla. Sitä ei voi ulkoistaa ja siihen tarvitaan sekä horisontaalista että vertikaalista johtamista. 

Horisontaalista itsensä johtamista on omien resurssien ja tarpeiden tunnistaminen ja niihin reagointi. Vertilaalista esimiesjohtamista on ennaltaehkäisevä työ ylikuormituksen torjumiseksi sekä keskustelu- ja vaikutusmahdollisuuksien avaaminen. Meillä on kanavat ja ovet auki niin toimitusjohtajan, HR:n kuin tiimin juttusille. 

Elmon HR-päällikkö Sari Toivola

Hyvinvoiva henkilöstö vaatii paljon puhetta, joten tärkein vinkkini onkin: Puhukaa. Se on jokaisen siihen käytetyn minuutin arvoinen. 

Tarmokasta kevättä. 

I’m with Elmo. Ollaan yhteydessä!

  • Sari Toivola,
    HR-päällikkö

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?