Hallinnollinen tietoturva

Tietoturvan hallintajärjestelmät aina sertifiointiin saakka

Tietoturva on kattava kokonaisuus, joka voidaan jakaa karkeasti hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvaan. Hallinnollinen tietoturva on tietoturvan johtamista: Se kattaa yrityksen tietoturvan arkkitehtuurin, menettelytavat, hallintomallit ja niin edelleen. Kyberturvallisuudesta huolehtivassa yrityksessä kumpikin osa-alue on kunnossa.

Autamme kehittämään ja tarvittaessa sertifioimaan tietoturvan hallintajärjestelmän mm. ISO/IEC 27001 -viitekehystä vasten kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille.

 Tietoturvallisempi tulevaisuus alkaa soittamalla meille.

Tietoturvan hallintajärjestelmän kehittäminen
Mikä on hallintajärjestelmä eli ISMS?

 • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä eli Information security management system (ISMS) on kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä organisaation tietoturvan ja tietoturvariskien hallintaan, seurantaan ja kehittämiseen.
 • ISO/IEC 27001 on maailman tunnetuin ja samalla kattavin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä. Käytännössä muiden viitekehysten (mm. Kybermittari, NIST, NIS 2, Tisax, Katakri turvallisuusjohtaminen) vaatimukset voidaan täyttää ISO/IEC 27001:n mukaisella tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä.
 • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä koostuu kaikista niistä toimintaperiaatteista, menettelytavoista, ohjeista, resursseista ja toiminnoista, joita organisaatio hallinnoi kootusti suojatakseen tieto-omaisuuttaan ja liiketoimintaansa.
 • Keskeistä tietoturvan hallintajärjestelmässä on, että organisaatiolta löytyy siitä dokumentoitu kuvaus ja ennen kaikkea: periaatteet on myös jalkautettu tehokkaasti ja aukottomasti.

Hallintajärjestelmän kehittäminen prosessina: 

 1. Tietoturvan nykytilan kartoitus.
 2. Tietoturvanhallinnan toimintaperiaatteiden, menettelytapojen, ohjeiden ja resurssien dokumentointi.
 3. Ratkaisujen iterointi ja jalostus.

Tietoturvan hallintajärjestelmän periaatteiden jalkautus. 

Tietoturvan hallintajärjestelmän sertifiointi 

Dokumentoitu ja jalkautettu tietoturvan hallintajärjestelmä tuo jo itsessään organisaatiolle monia hyötyjä. Sertifioinnilla voidaan lisätä hyötyjä entisestään. Sertifioinnilla saadaan ulkopuolisen, akreditoidun tahon vahvistus siitä, että tietoturvan hallintajärjestelmä on vaatimusten mukaisesti toteutettu, toimiva ja vaikuttava.  Sertifikaattikelpoisuuden arvioi ulkopuolinen, kolmas osapuoli, joka on itse saanut virallisen akkreditoinnin. Akkreditoinnin myöntää akkreditointilaitos, jonka kunkin maan hallitus on perustanut. Suomessa akkreditointilaitos on Finas.

Tietoturvan hallintajärjestelmän sertifioinnin hyödyt:

 • Objektiivisuus: Ulkopuolinen taho on todennut hallintajärjestelmän vaatimusten mukaiseksi.
 • Erottuminen markkinoilla ja kilpailijoista: Tietoturva on yhä tärkeämpi tekijä monilla toimialoilla, jopa edellytys kumppanuuksille. Sertifikaatti tuo luotettavutta siihen, että tietoturva on organisaatiossa laadukkaasti hoidettu ja asiakkaan tiedot ovat turvassa.
 • Varmuus asiakkaille maailmanlaajuisesti: Sertifioinnin ansiosta asiakkaat ympäri maailman voivat olla varmoja, että tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmät, prosessit ja tuotteet vastaavat organisaatiosa laajasti tuettuja kansainvälisiä standardeja.
 • Ymmärrettävyys: Kun ulkopuolinen sidosryhmä (asiakas, toimittaja, vakuutusyhtiö, viranomainen jne.) haluaa ymmärtää, miten tietoturvaa hallitaan yrityksessä, serfikaatti auttaa valaisemaan kokonaiskuvaa. Usein pelkkä tieto sertifikaatista riittää.  Joka tapauksessa ISO/IEC 27001- mukainen hallintajärjestelmä helpottaa sidosryhmien kysymyksiin vastaamista.
 • Kehittyminen: Sertifiointiin liittyvissä vuosiauditoinneissa nousee usein esiin hyviä kehitysideoita, mikä auttaa kehittämään tietoturvaa jatkuvasti eteenpäin. 

Lue case-esimerkki:  Tisax haltuun puolessa vuodessa 

Miksi Elmo? Laajasti sertifioitu tietoturvakumppani

Elmon oma toiminta on ollut vuodesta 2019 lähtien ISO/IEC 27001 -sertifioitua. Tämän kokemuksen kautta olemme kehittäneet uniikin tavan kehittää myös muille organisaatioille ISO/IEC 27001 -vaatimukset täyttävän hallintajärjestelmän – jopa kolmessa kuukaudessa. 

Elmolla on kokemusta myös turvallisuusluokiteltujen hallintajärjestelmien kehittämisestä, kattaen sekä hallinnolliset että tekniset osa-alueet. Näitä ovat mm. Katakri, Nato-vaatimukset ja Senaatti-kiinteistöt. 

Kokeneet ja sertifioidut tietoturvan auditoijamme (ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Katakri-pääauditoija) auttavat organisaatiota lisäksi kaikissa sertifioinnin vaiheissa.

Tehdäänkö päivästäsi parempi?