Tietohallinnon johtaminen

Tietohallinnon johtaminen on tärkeä funktio tämän päivän organisaatioissa. Siinä ei riitä peräpeiliin katsominen ja raportointi vaan keskeistä on ennakoida ja suunnitella yrityksen ICT-ympäristöä ja oman organisaation digitalisaatiota.


Meillä tietohallinnon johtamisen asiantuntijat kulkevat nimikkeellä asiakaskokemusarkkitehti. He vastaavat yrityksen ICT-asioista sovitussa laajuudessa, toimivat yrityksen johdon partnerina ja tukevat yrityksen liiketoimintaa ja strategista ohjausta tietotekniikan näkökulmasta.

Palveluun kuuluu organisaation tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden valmistelu ja johtaminen, resurssien hallinta, käyttäjätarpeiden arviointi, operatiivinen johtaminen ja raportointi, teknologian käytön ja tulevien tarpeiden arviointi ja kehittäminen sekä tieto- ja viestintäteknologiaa koskeva budjetointi.


Asiakaskokemusarkkitehdin palvelua voidaan soveltaa myös väliaikaisissa, projektimaisissa tarpeissa. Tämä voi tarkoittaa esim. kilpailutuksia, käyttöönottoprojekteja tai digitaalitekniikan osaamisen hyödyntämistä uuden liiketoiminnan suunnittelussa ja käyttöönotossa.


Tehdäänkö päivästäsi parempi?