Tietohallinnon johtaminen

Tietohallinnon johtaminen on tärkeä funktio tämän päivän organisaatioissa. Siinä ei riitä peräpeiliin katsominen ja raportointi vaan keskeistä on ennakoida ja suunnitella yrityksen ICT-ympäristöä ja oman organisaation digitalisaatiota.


Meillä tietohallinnon johtamisen asiantuntijat kulkevat nimikkeellä asiakaskokemusarkkitehti. He vastaavat yrityksen ICT-asioista sovitussa laajuudessa, toimivat yrityksen johdon partnerina ja tukevat yrityksen liiketoimintaa ja strategista ohjausta tietotekniikan näkökulmasta.

Palveluun kuuluu organisaation tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden valmistelu ja johtaminen, resurssien hallinta, käyttäjätarpeiden arviointi, operatiivinen johtaminen ja raportointi, teknologian käytön ja tulevien tarpeiden arviointi ja kehittäminen sekä tieto- ja viestintäteknologiaa koskeva budjetointi.


Asiakaskokemusarkkitehdin palvelua voidaan soveltaa myös väliaikaisissa, projektimaisissa tarpeissa. Tämä voi tarkoittaa esim. kilpailutuksia, käyttöönottoprojekteja tai digitaalitekniikan osaamisen hyödyntämistä uuden liiketoiminnan suunnittelussa ja käyttöönotossa.


Asiantuntijamme palveluksessanne

Asiakaskokemusarkkitehti Pekka Rantanen
Pekka Rantanen

Asiakaskokemusarkkitehti

Tietohallinnon strateginen ja operatiivinen johtaminen: ICT:n kokonaiskuvanhallinta & uudet teknologiat

Ville Lammi
Ville Lammi

Asiakaskokemusarkkitehti

Tietohallinnon strateginen ja operatiivinen johtaminen

Tehdäänkö päivästäsi parempi?