"Allianssi vaatii poikkeuksellista rohkeutta sekä tilaajalta että toimittajalta, ja on sitä mitä kutsutaan kumppanuudeksi isolla K:lla"

Jyrki Keinänen, Toimitusjohtaja
A-Insinöörit Oy
Case A-Insinöörit Oy
Yrityksen koko

135 mil.+ Liikevaihto
1400+ Henkilöstö

A-Insinöörit ja Elmo ICT-allianssiin – uskovat allianssimallin yleistyvän ICT-hankinnoissa

 

Rakennus- ja kiinteistöalan suunnittelu- ja konsulttitalo A-Insinöörit lähti keväällä 2020 kehittämään koko ICT-palvelujaan allianssiperiaatteella Elmon kanssa. Noin 800 hengen organisaation ICT-ratkaisuja ohjaa nyt avoimuus ja yhdessä asetetut tavoitteet, sanktioiden ja sopimussakkojen sijaan.

A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen uskoo allianssin voimaan ja on Elmo-yhteistyön osalta hyvin positiivisin odotuksin. Onhan A-Insinöörit jo vuosia tehnyt, ohjannut ja suunnitellut rakennushankkeita menestyksekkäästi allianssimalleilla, joten miksei ICT:nkin voisi rakentaa samalla tavalla?

Vanha maailma on sellainen, että jos teet huonosti, saat sakkoa; allianssimaailma on sellainen, että jos teet hyvin, saat bonusta. Siinä ei ole ”teitä ja meitä” vaan kaikki on yhteisiin tavoitteisiin tekemistä, kehittämistä, innovointia ja yhteistä vastuunkantoa, Keinänen tiivistää.

 

Kaiken keskellä on luottamus – löytyykö valmiutta suomalaisista yrityspäättäjistä?

Keinäsen mukaan sopimussuhteissa, myös rakennusalalla, vallitsee usein epäluottamuksen ilmapiiri, jossa osapuolet rakentavat suojapoteroita, eikä kumpikaan tunnu täysin luottavan, että vastinpari hoitaa tonttinsa. Siksi Keinänen on ollut tuomassa allianssimallia ja yhteistoiminnallisia toimintamuotoja Suomen rakennusalalle, myös A-Insinöörien omaan organisaatioon, Yhdysvalloista ja Australiasta omaksutuin esimerkein.

Samanlainen ilmapiiri ja sisäänrakennettu ongelma on havaittavissa myös ICT -toimialalla. Palveluiden ostamisesta on tehty hankalaa ja vanhat, syvälle juurtuneet palveluiden tuottamisen ja ostamisen tavat pahimmillaan estävät ICT -palveluiden kehittämisen liiketoiminnan tueksi.

Tiivistetysti ongelma on , että toimittajat keskittyvät optimoimaan tuotteitaan, tuotantoketjujaan ja sisäisiä prosessejaan, eivät käyttäjäkokemusta. Tämä näkyy palvelun laadussa sekä asiakaskokemuksessa. Näin on ollut niin pitkään, ettei oikeastaan osata ajatella, että asiat voisivat olla toisin. Tilaaja-toimittajamallin muuttaminen vaatii uudelleen ajattelua myös ostajalta: vanhat kilpailutusdokumentit on syytä heittää nurkkaan, Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen kommentoi.

Elmon tahtotila on ravistella koko ICT-toimialaa ja muuttaa palveluiden tuottamisen ja ostamisen tapaa.

A-Insinöörien kanssa rakennettavan allianssimallin ansiosta saamme vietyä tätä ICT-toimialan tarvitsemaa muutosta ison askeleen eteenpäin.

Malli on osoittautunut menestyksekkääksi: allianssimalliin nojaavat rakentamisen projektit ovat onnistuneet täyttämään poikkeuksellisen hyvin kustannus- ja aikataulutavoitteensa, mutta luoneet myös uusia innovaatioita ja hyvää työyhteisö- ja käyttäjäkokemusta.

Siinä täytyy olla substanssia – ja ennen kaikkea tiimien välistä kemiaa

Keinäselle Elmo oli täysin tuntematon siinä kohtaa, kun heidät valittiin yhdeksi neljästä kilpailutukseen kutsutusta tarjoajasta. Ehdokaspinoon Elmo päätyi A-Insinöörien tietohallintojohtajan Risto Tulenheimon suosituksesta: hän oli ollut Elmon aamiasseminaarissa kuulemassa Patria-yhteistyöstä ja kiinnostui.

Allianssista kilpailemassa oli Elmon rinnalla kolme ICT-jättiä. Kunkin kanssa pidettiin neljän tunnin työpaja, jossa arvioitiin yrityksen allianssikyvykkyyttä.

Emme halunneet kasvotonta yritystä, vaan nähdä ihmiset, joiden kanssa meidän asiantuntijamme tulisivat toimimaan. Ajatuksena oli integroida tiimit varhaisessa vaiheessa. Työpajassa katsoimme, miten ihmiset tekivät töitä, innovoivat yhteistyössä, huomioivat toisensa, ristiin ajoivat osaamistaan ja osoittivat me-henkeä, Keinänen toteaa.

Tietohallintojohtaja Risto Tulenheimo kertoo, että kilpailutuksessa toimijat pisteytettiin 25% hinnan, 50% tarjouksen laadun ja 25% työpajan perusteella. Laatupisteissä kisa oli tasaista, mutta tärkein, eli kemia toimi parhaiten elmojen kanssa ja kokonaisuutena Elmo ylsi parhaaseen suoritukseen.

Elmolla oli ylivoimaisen hyvä henki: työpajassa naurettiin paljon, mutta asioita syntyi. Ville Lammi puhemiehenä osallisti niin intro- kuin ekstrovertit, ja kaikki paikalla olleet jäivät mieleen. Elmo osoitti ketteryytensä, Tulenheimo arvioi.

Älä tee vanhalla mallilla ja odota toista lopputulosta

Keinänen näkee allianssimallin toimivan millä tahansa alalla, jos asioita halutaan saada aikaiseksi.

Vuosi sitten piti todenteolla saada aikaiseksi. A-Insinöörien ICT-palvelut oli ulkoistettu kolme vuotta aiemmin, ja palveluyhteistyössä oli haasteita.

Ongelmia tuli niin palvelun joustavuudessa, nopeudessa ja laadussa kuin kustannuksissa ja sopimushengessä, Tulenheimo kertoo.

Kun aloitin nykyisessä tehtävässäni, aika nopeasti tuli allianssi puheeksi. Miksi jatkaa samanalaisella sopimusmallilla ja odottaa toista lopputulosta? Perinteisellä kilpailuttamisella emme pysty saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteitamme: tuottaa Suomen parasta loppukäyttäjäkokemusta ja hyödyntää digitaalisia palveluja liiketoiminnassa täysimääräisesti ja tehdä tämä kaikki kustannustehokkaasti, Tulenheimo muistuttaa.

Allianssi vaatii poisoppimista

Mitä uusi maailma ja allianssikyvykkyys yritykseltä vaatii? Keinäsellä on tähän selkeä näkemys.

Eniten se vaatii poisoppimista. Uuden yhteistoimintakulttuurin omaksuminen ei sinällään ole vaikeaa: se vaatii maalaisjärkeä, puhe- ja kuuntelukykyä ja avointa mieltä. Vanhojen tapojen taakse jättäminen sen sijaan on vaikeampaa ja niihin turvautuu helposti vaikean paikan tullen.

Keskustelu palaa siis jälleen luottamukseen. Kun sitä on, ei tarvita kontrollia.

Mutta luottamus ei synny itsestään, Keinänen muistuttaa. Yrityskulttuurien yhteneväisyys Elmon kanssa tuleekin olemaan suhteen kannatteleva kivijalka.

Olemme A-Insinööreissä kehittäneet jatkuvasti allianssinormeja, kiinnittäneet huomiota siihen, miten puhumme toisillemme ja kannustamme toisiamme, luoneet pelisääntöjä ja rakentaneet luottamuksen ilmapiiriä, jossa syntyy flow-tila. Myös Elmolla on selvästi puhallettu hyvä henki yritykseen.

 

ICT ei ole projekti vaan bisneksen tekijä

A-Insinöörien ja Elmon allianssi tulee etenemään kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen, kehitysvaiheen allianssisopimus jatkuu aina elokuulle ja sinä aikana muotoillaan palveluyhteistyön tavoitteet, kaupallinen malli, johtamis- ja innovaatiojärjestelmät sekä palvelutuotanto. Tästä siirrytään toteutusvaiheen eli linjattujen järjestelmien ja palvelujen käyttöönottoon; ja tästä edelleen ns. jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Allianssit ovat perinteisesti koskeneet projekteja, ja muutamat ICT-alalla jo koetut allianssihankkeet ovat olleet järjestelmähankkeita. Jatkuvan yhteistyön malli onkin alliansseissa poikkeuksellista, mutta ICT-ulkoistuksen kohdalla perusteltua. Elmon asiakaskokemusarkkitehti Ville Lammi painottaakin, ettei ICT ole projekti, jolla on alku ja loppu.

Se mikä tänään on hienoa ja mahtavaa, ei välttämättä toimi vuoden päästä. ICT:ssä ei voi olla 5-vuotissuunnitelmaa vaan se on kenttä, jota hoidetaan proaktiivisesti. ICT maailmassa vuosi tai kaksi on “pitkän tähtäimen suunnitelma”.

Proaktiivisuutta tukee allianssimalliin kuuluva innovaatiojärjestelmä, joka palkitsee tekijöitä kannattavista ideoista. Visiona on luoda niin tiivis sparrauskulttuuri, että se voi synnyttää jopa aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Uusien ratkaisujen löytäminen on allianssimallin keskeisiä hyötyjä. Kun on lupa ideoida ja haastaa, syntyy uutta. Voi olla, että keksimme Elmon kanssa aivan uuden yhteisen liiketoimintamallin, Keinänen visioi.

 

Mikä on ICT-allianssi?

  • Allianssissa tilaaja ja toimittaja ovat tasavertaisia ja toimivat läpinäkyvästi yhteisessä organisaatiossa.
  • Osapuolet sopivat yhteisistä avaintulosalueista, joiden saavuttamisesta palkitaan. Esimerkiksi kustannusarvion kohdalla voitot alittumisesta tai tappiot ylittymisestä jaetaan molemmille.
  • Osapuolet sopivat yhdessä yhteiset tavoitetasot ja onnistumisen mittarit.
  • Motivaatio perustuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, ja käytössä on innovaatiojärjestelmä, jossa tekijöitä palkitaan uusista hyödyllisistä ajatuksista.
  • Päätökset tehdään yksimielisesti eikä toisella ole veto-oikeutta.

Tutustu asiakkaaseen

Kumppanuustarinoita

Case

Fysioline Oy

Fysioline on tunnettu kuntoutus- ja kuntosalilaitteistaan, Ice Power -brändistä sekä Minnea-lisäravinnesarjasta. Fressi herättää heti…
Case

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö, joka turvaa lasten oikeutta elämään, oppimiseen ja osallisuuteen yli…
Case

Efecte Oyj

Efecte on ohjelmistotalo, jonka ITSM-ratkaisu auttaa organisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan prosessejaan. Kasvutarina pienestä…

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?