Efecte ja Elmo solmivat strategisen yhteistyösopimuksen Suomessa

Elmon toimisto

Espoo, 8. lokakuuta 2020 – suomalainen ohjelmistoyhtiö Efecte Oyj ja ICT-palveluyritys ICT Elmo Oy ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kasvattaa ja kehittää yhteistä liiketoimintaa Suomessa. Elmo liittyy Efecten kumppaniohjelmaan Gold-tasolla, joka on yrityksen korkein kumppanuustaso.

Kumppanuuden myötä Efecten palveluhallinta-alustaa käytetään aina kiinteänä osana Elmon palvelutuotannon ratkaisuja. Elmolla on mahdollisuus laajentaa Efecten käyttöä asiakkailleen uusiin käyttöskenaariohin kuten HR, Finanssi ja asiakaspalvelutoiminta. 

  • ”Uusi kumppanuus on tärkeä askel Efecten kasvustrategiassa. Tulemme työskentelemään yhdessä entistä isomman asiakasjoukon palvelemiseksi”, toteaa Steffan Schumacher, Efecten operatiivinen johtaja.

Yhteistyösopimus mahdollistaa Elmolle entistä kokonaisvaltaisemman ratkaisutarjonnan tuottamisen asiakkailleen. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi lisää asiakastyytyväisyyttä, liiketoiminnan tehokkuutta ja kasvattaa henkilöstön tyytyväisyyttä.

  • ”Elmon tavoite on luoda järjestys kaikenlaisten yritystenpalveluiden hallintaan. Lähes poikkeuksetta yritysten erilaiset IT, HR-, talous-, tila- yms. palveluiden hallinta on hajallaan ja työ on manuaalista. Tämä synnyttää tehottomuutta ja luo tietoturvaongelmia sekä syö työtyytyväisyyttä. 
Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen ja Efecten Steffan Schumacher

• Olemme vuoden 2020 aikana digitalisoineet ensimmäisten asiakkaidemme yrityspalvelut ja tavoite on tuoda ratkaisu kaikkiin olemassa oleviin ja uusiin asiakkaisiimme lähitulevaisuudessa”, kertoo Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen.

Lisätietoja:
Janne Aaltonen, toimitusjohtaja, Elmo
puh. 050 359 8285
janne.aaltonen@elmo.fi

Steffan Schumacher, COO, Efecte Oyj
puh. 050 524 0873
steffan.schumacher@efecte.com