Elmo ja Patria räjäyttivät ICT-palvelusopimusmallin

Patria teki sopimuksen 2 800 hengen organisaationsa Service Desk -toimintojen siirtämisestä Elmolle

ICT-talo Elmo on kasvanut suuren yrityskulttuuriuudistuksena myötä valtakunnalliseksi ICT-vaikuttajaksi. Niin vaikuttavaksi, että 2800 hengen ilmailu- ja puolustuskonserni Patria luotti Service Deskinsä Elmon käsiin. Sopimuksen syntä edelsi perusteellinen tarvekartoitus ja koko palvelutuotanto- ja sopimusmallin uudelleen ajattelu. Nyt Elmo ja Patria haastavat muita yrityksiä tekemään saman.

Sopimukset, jotka suojelevat vs. kehittävät

Mikä ICT-alan toimintatavoissa ja sopimusmalleista on haasteena, Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen?

  • ICT-markkinassa toimittajat keskittyvät optimoimaan tuotteitaan, eivät käyttäjäkokemusta. Ensin tehdään tuote, joka yritetään myydä; ei niin että määritetään asiakkaan tarve ja tuotetaan palvelu vastaamaan sitä. Ei ihme, että tilaajat kokevat ICT:n ostamisen vaikeaksi.

Tuloksena tuotetaan tehottomia palveluita ja sopimuksia, jotka keskittyvät suojelemaan osapuolia -eivät kehittämään toimintaa kohti yhteistä päämäärää. Sopimustekniset asiat saattavat muodostua jopa liiketoiminnan kehittämisen esteeksi.

Patrian IT-palveluista vastaava Janne Mäenpää löysi Elmosta proaktiivisen kumppanin, jonka kanssa haastettiin totunnainen. Elmo oli pieni verrattuna ICT-mammutteihin, mutta sellaisena sopiva: Elmolle rakennettu Teal-kulttuuri, jossa tekijöillä on itseohjautuvaa päätäntävaltaa, teki asioista ketteriä. Talossa tätä kutsutaan ”The Elmo Wayksi”.

Elmon ja Patrian sopimus tiivistettiin lopulta kolmeen kohtaan ja osapuolia sitoo puhdas luottamus, eivät pitkät sopimukset.

  • Kerroimme Elmolle avoimesti, mikä on meille riittäävä palvelutaso ja sen tuottamiseen vaadittu kapasiteetti. Elmo puolestaan avasi oman kustannusrakenteensa. Tästä räätälöimme win-win -mallin, jossa Patria säästää kustannuksissa ja Elmo saa tasaisen tulovirran. Mikä tärkeintä, patrialaiset saavat entistä parempaa palvelua ja niin käyttäjätyytyväisyys kuin työn tehokkuus ovat parantuneet huomattavasti.
Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen case Patria

Lean-kulttuuri tuottaa yhteisiä tuloksia

Tilaaja-toimittaja-mallin uudelleen ajattelu vaatii vanhan hylkäämistä: totuttujen kilpailutusdokumenttien nurkkaan heittämistä ja organisaatiokulttuurin ravistelua. Tulostavoitteissa juostaan helposti väärien asioiden perässä.

Kumppanuus Elmon ja Patrian välillä ei olisi syntynyt ilman yhtenäisiä, leaneja yrityskulttuureja. Siinä liiketaloudellinen tulos tulee kuin sivutuotteena. Keskeisintä ovat yhteiset tavoitteet ja keskittyminen olennaiseen.

  • Tuloksen tekeminen on liiketoiminnan lähtökohta. Kilpailutuksella voidaan saada halvin hinta palvelulle, mutta hinta ja kannattavuus ohjaavat myös toimittajan tekemistä. Me tiedämme Elmon katteen yhteistyössämme – ja he tietävät meidän tarpeemme. Jatkuva yhteistyö varmistaa tiedon ajantasaisuuden. Elmo toimii kustannustehokkaasti ja asiakkaalle säästöä syntyy myös siitä, että itselle jää aikaa keskittyä omaan ydintekemiseen. Elmon kanssa olemme onnistuneet, Mäenpää sanoo.

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?