Elmo toi työpsykologin toimistolleen

I'm with Elmo -pinni

Finla Työterveys toteutti kanssamme keväällä poikkeuksellisen mittavan työhyvinvointiprojektin. Tavoitteena oli kiinnittää huomiota palautumisen merkitykseen ja luoda ennaltaehkäisevä malli työuupumusta vastaan. Projektiin kuului luentojen ja työhyvinvointikyselyiden lisäksi merkittävänä osana henkilökohtaiset tapaamiset työterveyspsykologin kanssa.

Tehdyn työn merkitys korostuu nyt, korona epidemia haastaa työntekijöiden jaksamista ja työtapoja. Keskeisiksi kuormitustekijöiksi Finlan kanssa tehdyssä projektissa tunnistettiin prosessien keskeneräisyys, keskeytykset sekä oman ajan hallinta. Jälkimmäinen korostuu entisestään ihmisten siirryttyä etätöihin.

  • Teknologia antaa vapauden tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta, jolloin mm. sähköposteja luetaan missä ja milloin tahansa. Asiantuntijatyö kuormittaa ylipäänsä todella paljon ja vaatii palautumista. On tärkeä pitää huolta työn ja vapaa-ajan rytmistä, työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Miia Metsänen Finlasta painottaa.

Koronatilanne haastaa monin tavoin myös epävarmuuden sietokykyä.

  • Keskeistä on maadoittaa itsensä asioihin, joihin voi vaikuttaa. Maailma on aina epävarma, jolloin on hyvä laskeutua siihen, mitkä asiat ovat omissa käsissä ja mitä niiden eteen voi tehdä, Metsänen ohjeistaa.

Lupa olla erilaisia, myös kuormittuneisuudessa

Saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta kannustammekin Finlan kanssa muitakin yrityksiä toimimaan ennaltaehkäisevästi. Keskeistä on tarjota kanavia niin sisäiseen keskusteluun kuin psykologisiin palveluihin. Keskustelukanavia voivat olla erilaiset pienryhmäkeskustelut, anonyymit palautekanavat ja esimiestapaamiset.

Yli puolet väestämme käytti hyväkseen mahdollisuuden tavata työpsykologi toimistollamme, ilman lääkärin lähetettä.

  • Toimme tapaamiset Elmon tiloihin, jolla pyrimme entisestään madaltamaan rimaa. Monilla on virheellinen käsitys, että työpsykologille mennään vasta, kun on uupunut. Meidän pääviestimme on toimia ennaltaehkäisevästi. Kannustimme kaikkia jutulle, huolimatta siitä kokiko akuuttia kuormittuneisuutta. Moni totesi tapaamisen jälkeen, että hyvä kun kannustitte, Elmoon lokakuussa nimetty, kaikkien aikojen ensimmäinen HR-päällikkö Sari Toivola sanoo.
Elmon HR-päällikkö Sari Toivola

Metsäsen mukaan kuormittuneisuuden tunteessa ja odotuksissa on lupa olla itseä kohtaan armollinen.

  • Saamme olla erilaisia ja kuormittua eri tavoin. On tärkeää olla armollinen itselle ja huomata, että usein oletus siitä, että tulisi esimerkiksi olla koko ajan tavoitettavissa, tulee lähinnä ihmisestä itsestään. Oman itsensä johtamista on tunnistaa ja luoda omat rajat.

Elmo jatkaa projektia kehittämällä muun muassa keskeytyksettömiä työskentelytapoja asiantuntijatyön tukemiseen. Talossamme on panostettu viime vuosina henkilöstöhyvinvointiin monin keinoin: organisaatiorakennetta madallettiin ja tekijöille annettiin päätäntävaltaa, henkilöstöllä on käytössään laajat työterveyshuollon palvelut erikoislääkäri- ja työterveyspsykologipalveluineen. Lisäksi yhteiset harrastekerhot ja ilmainen kuntosali kannustavat fyysisestä terveydestä huolehtimiseen,

Seuraa projektin etenemistä ja lue HR-päällikkömme Sarin blogikirjoitus sivuiltamme.

Lisätietoja:

Miia Metsänen
työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi
Gsm: 050 336 9821
miia.metsanen@finla.fi

Sari Toivola
HR-päällikkö
Gsm: 044 347 4455
sari.toivola@elmo.fi