Elmolle IT-palvelunhallinnan ISO/IEC 20000:1-sertifikaatti ilman poikkeuksia: "Sertifikaatin hankkivat laadustaan tarkat organisaatiot"

ISO/IEC 20000-1 on IT-palvelunhallinnan kansainvälinen standardi, joka uudistui vuonna 2018. Elmon palvelunhallinta, joka koskee käytännössä kaikkea Elmon tekemistä ja kaikkia elmolaisia, auditoitiin elokuussa ja sertifikaatti myönnettiin 8.9.2023. Elmo on harvoja suomalaisia ICT-taloja, jonka koko toiminta kattaa sertifikaatin vaatimukset.

Elmon edellinen ISO-sertifikaatti, tietoturvan ISO/IEC 27001:2022 auditoitiin ja myönnettiin heinäkuussa. ISO/IEC 20000-1:2018 oli tähtäimessä ja työstössä vuoden 2022 strategiauudistuksesta saakka.

Elmolla on prosessien ja palveluiden kehitystä tehty systemaattisesti vuosia. Olemme kasvaneet voimakkaasti ja olemme elinkaaremme kohdassa, jossa haluamme läpivalaista toiminnan laadun, roolit, vasteajat ja yleisen selkeyden, Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen kertoo.

ISO on viitekehyksenä järeä – ja juuri siksi Elmolle sopiva.

Halusimme viitekehykseksi maailman tunnetuimman standardin, sillä meillä oli hyvät kokemukset ISO/IEC 27001:stä, ja haluamme olla palvelunhallinnassa Suomen paras. Tämä oli siksi luonteva jatkumo. 

12 työpajaa, kymmeniä valmennustunteja ja kahdeksan vuotta systemaattista kehitystä myöhemmin. Elmolle luovutettiin IT-palvelunhallinnan ISO/IEC 20000-1:2018 –sertifikaatti osoituksena pitkälle viedyistä ja laadukkaista palveluprosesseista. Kuvassa Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen ja myyntijohtaja Vesa Pääkkönen

Vain pari ICT-taloa Suomessa on standardoitu yhtä laajasti

Läpäistäkseen auditoinnin organisaation on osoitettava luotettavasti ja laajasti, että sen prosessit ja palvelut on tuotettu standardin määrittämien parhaiden käytänteiden mukaisesti. ISO/IEC 20000-1:2018 ottaa kantaa niin käytänteiden implementointiin, ylläpitoon kuin jatkuvaan kehittämiseen.

Standardin avulla yritys voi sertifioida vain tietyn palvelualueen, mutta Elmo halusi kattaa kerralla koko toiminnan myynnistä markkinointiin ja jokaiseen tuotettavaan palveluun ja toimipisteeseen.

Kaltaisiamme, täysin auditoituja ICT-taloja on ehkä yksi tai kaksi Suomessa, Aaltonen sanoo.

”Sertifikaattia ei tavoitella sen itsensä vuoksi; tavoite on aina tarjota parempia palveluita”

Valmistautumisessa Elmoa sparrasi Jaakko Marin, joka on Suomen laajimmin sertifioituja IT-palvelujohtamisen konsultteja ja toiminut alalla yli 18 vuotta. Mitä sertifiointi vaatii ja mitä se antaa? 

Voidaan sanoa, että dynaamiset ja laadustaan tarkat organisaatiot hankkivat sertifikaatin. Sertifiointi vaatii systemaattista kehitystyötä ICT-palveluiden ja prosessien toimintaan. Laatunäkökulma on hyvä olla osa organisaation kulttuuria.

Harva kuitenkaan läpäisee auditointia kerrasta. Näin laajaan projektiin ei lähdetä lämpimikseen eikä sertifikaattia kannata tavoitella vain sen itsensä vuoksi. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on aina tarjota parempia palveluita asiakkaille, Marin painottaa.

Kiinnostus ja tarve sertifiointeihin tulee Marinin mukaan yhä vahvemmin kahdesta suunnasta.

Ensinnäkin asiakkaat vaativat sitä yhä useammin. Toisekseen marginaalit IT-palvelubisneksessä ovat niin pieniä, että tämänkaltainen sertifikaatti saattaa kääntää vaakakupin kilpailutuksessa.

Elmolle palvelunhallintasertifikaatti myönnettiin ilman poikkeamia 

Sertifikaatti ei ole kerran saavutettu etu, vaan kelpoisuus auditoidaan uudelleen joka 3. vuosi. Lisäksi yrityksen tulee läpäistä vuotuiset pistokokeet. Auditoinnin tulokset jakautuvat neljään: merkittäviin poikkeamiin, lieviin poikkeamiin, positiivisiin havaintoihin ja kehittämismahdollisuuksiin. Elmo läpäisi vaatimukset ilman lieviäkään poikkeamia.

Hyvä asiakaskokemus lähtee hyvistä käytänteistä. Olemme kasvaneet asiakaslähtöisyydellä, ja sertifikaatti kertoo, että pidämme sitä edelleen tärkeimpänä lähtökohtana liiketoiminnassamme, Aaltonen sanoo.

Lisätiedot:

Janne Aaltonen
toimitusjohtaja

The Way

Me Elmolla ajattelemme kaiken asiakkaan näkökulmasta. Teemme asioita rohkeasti, uskomme luottamukseen perustuvaan toimintakulttuuriimme ja vannomme avoimuuden nimeen. Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus ovat kaiken keskellä.
Tervetuloa mukaan!