Joko tunnet Zero Trustin?

Näin suojaat sisäisen verkkoliikenteen📢 

Zero Trust on lähestymistapa, joka haastaa perinteisen oletuksen, että organisaation sisäinen verkkoliikenne olisi luotettavaa ja turvallista. Sen sijaan Zero Trust perustuu ajatukseen, että kaikki liikenne, niin sisäinen kuin ulkoinenkin, tulee tarkastaa ja todentaa jatkuvasti.

Miksi sitten Zero Trust on tärkeä nykypäivänä?

  • Monimutkaiset ja kehittyneet uhkat: Perinteiset tietoturvaratkaisut eivät enää riitä torjumaan nykyaikaisia uhkia. Zero Trust -lähestymistapa tarjoaa paremman suojan organisaatiolle monimutkaisia ja kehittyneitä uhkia vastaan, jotka voivat vaikuttaa tietojen turvallisuuteen ja järjestelmien eheyteen.
  • Rajattomien verkkorajojen ympäristö: Organisaation verkkorajat hämärtyvät, kun työntekijät käyttävät erilaisia laitteita ja pilvipalveluita sekä työskentelevät entistä enemmän hybridimallilla. Zero Trust -arkkitehtuuri auttaa varmistamaan, että vain oikeutetut käyttäjät pääsevät käsiksi arkaluontoisiin tietoihin ja resursseihin, riippumatta siitä, missä ja millä laitteella he työskentelevät.
Elmo on nopeasti kasvava yritysten ICT-palveluiden ulkoistuskumppani, joka haluaa uudistaa alaa. Panostamme tietoturvalliseen toimintatapaan ja meille onkin myönnetty alan kovimmat sertifikaatit.
  • Perinteiset tietoturvaratkaisut, kuten rajapalomuurit ja tunnusten perusteella tapahtuva pääsynhallinta, eivät enää riitä torjumaan nykyajan monimutkaisia ja kehittyneitä uhkia. Organisaation verkkorajojen hämärtyessä, hybridityön yleistyessä ja työntekijöiden käyttäessä erilaisia laitteita ja pilvipalveluita, on entistä tärkeämpää varmistaa, että vain oikeutetut käyttäjät pääsevät käsiksi arkaluontoisiin tietoihin ja resursseihin.
  • Zero Trust -arkkitehtuuri tarjoaa useita hyötyjä organisaatioille. Se lisää tietoturvan tasoa ja vähentää riskiä tietomurroista ja tietovuodoista. Jokainen verkkoliikenteen osa tarkastetaan ja todennetaan, mikä minimoi mahdollisuuden haitallisen liikenteen pääsyyn organisaation sisälle. Zero Trust mahdollistaa hienojakoisen pääsynhallinnan ja segmentoinnin, mikä auttaa estämään lateraaliliikettä, eli hyökkääjän etenemistä organisaatiossa.

Zero Trust on omiaan edistämään organisaation tietoturvakulttuuria ja herättämään henkilöstön tietoisuuden tietoturvasta. Jokainen käyttäjä ja laite on jatkuvassa todentamisessa, mikä lisää tietoisuutta turvallisuuskäytännöistä ja varmistaa, että jokainen osapuoli ymmärtää vastuunsa tietoturvan ylläpitämisessä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että Zero Trust ei ole yksittäinen teknologia tai ratkaisu, vaan se on filosofia, joka ohjaa organisaation tietoturvaa. Zero Trust -arkkitehtuurin toteuttaminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa teknologiat, prosessit ja ihmiset.

Keskustellaanko lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?