Papula-Nevinpat ja ICT-talo Elmo yhteistyöhön: Strateginen ICT-kumppanuus kasvun tueksi

I'm with Elmo -pinni

Suomen kansainvälisesti tunnetuin patentti-, malli- ja tavaramerkkitoimisto Papula-Nevinpat hakee kasvuvauhtia strategisesta ICT-kumppanuudesta, jonka yhtiö solmi ICT-talo Elmon kanssa. Voimakkaasti kasvavan ja digitaalisuuteen panostavan yhtiön IT-palvelut ovat nyt hoidossa tiimillä, joka muodostuu Elmon asiantuntijoista, Elmolle siirtyneistä Papula-Nevinpatin ICT-osaajista ja tiiminvetäjästä. Strategisen kumppanuuden kuvataan olevan luonteeltaan avointa, proaktiivista ja allianssin periaatteilla rakennettua. Samalla Elmo vahvistaa jalansijaansa pääkaupunkiseudun ICT-markkinassa.

Papula-Nevinpatin tavoitteena on tarjota asiantuntijapalveluitaan kansainvälisestikin kustannustehokkaalla mallilla. Yhtiön palveluksessa on reilut 150 teollisoikeuksiin erikoistunutta asiantuntijaa. Lisäksi yhtiöllä on oma softatiimi, jossa työskentelee 12 henkeä.

Marraskuussa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen myötä Elmo otti palkkalistoilleen Papula-Nevinpatin taktisen IT-osaston, ja siten Elmon Papula-Nevipatille nimetty tiimi vastaa nyt yhtiön ICT-ympäristön strategisesta johtamisesta ja IT-palveluiden tuottamisesta. Alkuvaiheessaan yhteistyö kattaa käyttö- ja lähituki- sekä asiantuntijapalvelut, mutta suunnitelmana on laajentaa yhteistyö kokonaisvaltaiseksi ICT-ulkoistukseksi. Allekirjoitettu sopimus on allianssin periaatteita noudattava

”Sopimuksen mukaisesti Papula-Nevinpatin IT-palvelut tuotetaan kiinteällä mallilla, jossa tukipalveluiden laajuus on ennalta arvioitu ja laskutus on kiinteä. Vanhassa maailmassa IT-tuki laskutetaan tikettien määrän mukaan, jolloin toimittaja hyötyy, jos korjattavaa on paljon. Meidän mallimme luo win-win-tilanteen, Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen kuvailee.”

IT-palvelut allianssina vaatii luottamusta

Papula-Nevinpatin kasvutavoite ei olisi mahdollinen ilman Elmon laajaa tukea, toteaa toimitusjohtaja Markku Simmelvuo. Hän painottaa, että ICT:n tulee kansainvälisessä yrityksessä olla keskeisellä strategisella paikalla eikä tukitoimen roolissa. Siihen yhteistyö Elmon kanssa antaa entistä paremman selkärangan. Lisäksi patenttiala on tiukasti säännelty ja tietoturvavaatimuksilta vaativa, mihin myös Elmon mittava ISO27001-tietoturvastandardi vastaa.

”Olemme kasvaneet yhtiönä ja huomanneet IT:n roolin kasvussa. IT:tä on kehitettävä entistä enemmän tukemaan yhtiömme strategiaa. Elmolle siirtyy nyt vastuu siitä, että teemme jatkossakin kauaskantoisia strategisia investointeja ICT-infraamme, ja Elmon tiimi seuraa ICT-infran kehitystä ja tarpeita proaktiivisesti, Simmelvuo jatkaa.”

Allianssimallinen yhteistyö edellyttää avoimuutta ja vankkaa luottamusta. Siinä yrityskulttuurien yhteneväisyys on ratkaiseva. Sekä Elmolla että Papula-Nevinpatilla on vahvasti ihmiskeskeinen kulttuuri, jossa niin työntekijä- kuin asiakaskokemukseen panostetaan. Simmelvuo sanoo Elmon yrityskulttuurin olleen myös syy ottaa alkujaan taloon yhteyttä. Elmo on Aaltosen ohjaksissa onnistunut muuntautumaan perinteisestä IT-talosta ketteräksi ICT-organisaatioksi, jossa on matala hierarkia ja poikkeuksellisen korkea henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys. Tapa tehdä uudella tavalla on tuonut kasvua ja kiinnostanut kentällä.

”Olen seurannut Elmon muutosta ja vaikutuin etenkin A-Insinöörien kanssa solmitusta IT-allianssista. Tällainen yrityskulttuuri näkyy asiakkaalle asti: kun tekijöistä aistii, että he ovat sitoutuneet yhtiöönsä, he ovat sitoutuneet myös asiakkaisiin, Simmelvuo sanoo.”