Tietoturva uudelle levelille -Elmolle ISO 27001 -sertifikaatti

Elmon toimisto

ISO 27001 on kansainvälisesti tunnustettu ja riippumaton tietoturvallisuusstandardi, joka määrittelee joukon vaatimuksia organisaation hallinnolliselle ja tekniselle tietoturvalle. Standardi on laadittu malliksi organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiselle, toteuttamiselle, käyttämiselle, valvomiselle, katselmoinnille, ylläpitämiselle ja parantamiselle.

Sertifiointihanke alkoi puolitoista vuotta sitten ja työllisti Elmon tietoturvavastaava Janne Rinteen kokopäiväisesti.

  • Meidän kokoisillamme taloilla ei ISO 27001 -sertifikaatteja juuri ole, kyseessä on siis selvä kilpailuetu. Keskeistä tietoturvassa on riskienhallinta: emme sertifikaatin kanssakaan voi väittää, ettei tietoturvaloukkauksia voisi ikinä tapahtua, mutta meillä on selvästi paremmat mahdollisuudet toimia ja toipua tilanteista, jos jotain kävisi. Meille myönnetty sertifikaatti kattaa kaikki toiminteet, käytännöt ja toimitilat.

Standardin mukaiset vaatimukset täyttävä yritys voi saada ISO 27001 sertifikaatin. Sertifioitu toiminta tarkoittaa, että organisaatiossa on todistetusti huolehdittu tietoturvasta sekä sitouduttu sen jatkuvaan kehittämiseen. Turvallisuus on keskeinen osa Elmon palveluja ja toimintaa.

  • Sertifikaatin saavuttaminen on hieno osoitus meille itsellemme, ja erityisesti asiakkaillemmekin siitä, että toimintamme tietoturvallisuuden taso vastaa korkeimpia standardeja. Asiakkaittemme näkökulmasta myönnetty sertifikaatti merkitsee, että palvelutuotannon tietoturvaan voidaan luottaa”, kertoo Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen.
Kaksi Elmon työntekijää istuvat Elmon toimiston sohvalla

Elmo on valtakunnallinen ICT-talo, jonka palvelulupauksena on toimittaa täydelliset ICT-palvelut. Se ei tarkoita ainoastaan tietoliikennettä, laitteita, ohjelmistoja, konesaleja, pilvipalveluita ja Service Deskiä. Meille se tarkoittaa täydellisen hyvin hoidettua asiakaskokemusta. Sertifioitu ja standardoitu palvelutuotanto on yksi luottamusta vahvistava tekijä.

Sertifiointiauditoinnin Elmolle suoritti Kiwa Inspecta.

Lisätietoja:

Janne Rinne, tietoturvapäällikkö, ICT Elmo Oy
GSM: 050 3247524

Janne Aaltonen, toimitusjohtaja, ICT Elmo Oy
GSM: 050 359 8285