3 x hyvempi

3 x hyvempi

Vuoden 2015 strategiauudistuksen jälkeen Elmon
liikevaihto on kasvanut keskimäärin 25 % vuodessa,
samalla kun henkilöstömäärä on viisinkertaistunut.
Minulta kysytään usein, miten olemme päässeet
tähän?

Kuten uusi presidenttimme usein sanoo, tässäkin tarvitaan kolme juttua: 1. Hyvä tavoite, 2. hurja halu ja 3. pirusti työtä. Nämä kolme prinsiippiä muuten pätevät ihan kaikkeen kasvuun ja kehittämiseen – sekä yksilöinä, organisaatioina kuin myös yhteiskuntana.

Yritykselle nämä tarkoittavat strategiaa, kulttuuria
ja johtamisjärjestelmää. Elmolla kasvustrategia määriteltiin vuoden 2015
strategiatyössä rohkeasti: Halusimme uudistaa Suomen IT-markkinat ja tuoda asiakaslähtöisyyden ja ihmiskeskeisyyden IT-ulkoistuspalveluihin, ei vain oman yrityksemme vaan yhteiskunnan ja koko toimialan näkökulmasta.

Tavoite oli rohkea yritykseltä, jolla ei ollut ainuttakaan IT ulkoistusasiakasta.

Strategiassamme totesimme, että asiakaskokemus syntyy henkilöstökokemuksesta. Elmon kulttuuri kirkastui kovan työn ja monien muutosten kautta, ja vuonna 2019 saimme The Elmo Way -kulttuurin kirjankansiin. Tästä kulttuuri alkoi kasvaa, kukoistaa ja levitä.

Elmon hierarkiaton johtamisjärjestelmä kehittyi itseohjautuvista verkostoista ja tiimeistä. Näillä on valta ja vastuu tehdä hyvää ja hyviä päätöksiä. Systematiikkaa tuovat asiakaslähtöisesti luodut,
sertifioidut ja jatkuvasti kehittyvät laadun, tietoturvan ja palvelunhallinnan hallintajärjestelmät. Johtamisjärjestelmä on matala, tehokas, nopea ja
jatkuvasti kehittyvä.

Napoleonin väitetään sanoneen, että henkinen tahto pesee fyysisen voiman kolminkertaisesti. Tämä tarkoittaa, että henkinen ja emotionaalinen
vahvuus (moraali, halu, kulttuuri) on tärkeämpää kuin fyysinen – tai tekninen tai älyllinen – voima tulosten määrittämisessä.
Vastaukseni Elmon kasvusta kysyville onkin tämä 3 x vaikutus, joka on syntynyt hyvää tekevän strategian, kulttuurin ja johtamisjärjestelmän
kautta. Jatkossa haluamme viedä tämän 3 x vaikutuksen koko toimialaan, asiakkaisiin, kumppaneihin, toimittajiin ja ihmisiin. Ensin Suomeen, sitten
maailmalle. Kaikilla on tähän oikeus.

Ollaan yhteydessä,
Janne

Tehdäänkö päivästäsi parempi?