Kestäviä tuloksia - millä mittareilla?

Toimiston käytävä ja tuoli

Kasvu, teho ja tuottavuus. Kaikkihan niitä toivovat.

Keinoiksi otetaan oikoteitä onneen ja tulokset ovat sen mukaisia: hetkellisiä hyötyjä. Elmo rakentaa kestäviä asiakassuhteita ja kestävää ympäristöä.

Haastattelimme markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jenni Hyryä.

Miten tehdään kestäviä ICT-valintoja?

-Kumppanivalinta on ensimmäinen. Siinä tuote- ja palvelukattaus on yksi arvioitava tekijä, kiinnostus asiakkaan liiketoimintaan toinen. Jos palveluntarjoaja ei kysy yhtäkään kysymystä liiketoimintasi tavoitteista, henkilöstöstä tai loppuasiakkaasta, ei kuulosta kovin hyvältä. Ilman asiakasymmärrystä ei tehdä kestäviä ratkaisuja. Kannattaa myös kuulostella muiden kokemuksia: suositteluindeksi on monella käytössä ja kertoo jotain. Elmon NPS-indeksi 87 (toukokuussa 2019) on asia, josta olemme tosi ylpeitä ja siinä emme tee kompromisseja. 

Onko liioiteltua väittää ICT:tä liiketoiminnan kasvun moottoriksi? 

-Jos mietitään, kuinka paljon tämän päivän bisneksestä toimii ICT:n tukemana, on selvää, että hyvin hoidettu ICT säästää aikaa, rahaa ja tukee liiketoimintaa kokoaisuudessaan. ICT:n pitää toimia niin tehokkaasti, ettei sitä edes huomaa. On tutkittu, että toimiva työympäristö säästää työntekijän työaikaa 50 minuuttia joka päivä. Kun se kerrotaan tekijöiden lukumäärällä, on helppo laskea myös taloudellinen vaikutus. 

Toimiva työympäristö säästää työntekijän työaikaa 50 minuuttia joka päivä.

Miten optimoida ICT-hankinnan koko ja kannattavuus?

-Se on meidän tehtävämme. Asiakkaan ei tarvitse tietää, mitä tuotteita tai palveluita on ostamassa; ainoastaan mikä hänen tarpeensa on. Toisinaan kovin valmiiksi raamitettu tarjouspyyntö voi olla ongelmallinen, ja mieluummin lähdemme keskustelun kautta. Olisi lyhytnäköistä tarjota asiakkaalle 100.000 euron pilvipalvelu, jos tarve täyttyy kevyemmällä ratkaisulla. Oikein mitoitettu kokonaisuus on pohja kestävälle asiakassuhteelle. 

Elmon markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jenni Hyry

Mitä lukuja yrityksen kannattaa ICT:n osalta mitata?

-Kannattaa mitata prosesseja ja käyttäjätyytyväisyyttä: mikä toimii, mitä tarvitaan ja onko ratkaisussa parantamisen varaa. Maailma ei ole valmis, kun ratkaisut on hankittu ja liian moni palveluntarjoaja jättää asiakkaan yksin. ”Kaupat sisään ja seuraavaan” ei ole meidän tapamme toimia. Meitä kiinnostaa myös asiakkaan kasvutavoitteet, ja omamme olemme kirjanneet selkeästi: 50 miljoonaa liikevaihtoa ja 100 uutta tekijää viiden vuoden sisällä. Se kuinka ICT tukee tätä, on kiinni kokonaisratkaisusta, ja suuri osa asiakkaistamme luottaa meille koko ICT:nsä. Tällöin asiakas tietää kenen käsissä ratkaisujen optimointi on ja saa yhden henkilön kautta koko organisaatiomme tietotaidon ja osaamiskapasiteetin. 

Kuinka luonto liittyy kokonaiskuvaan?

-Jokaisen yrityksen on tänä päivänä tiedostettava liiketoimintansa ympäristövaikutukset. Teemme paljon vihreää innovointia, josta Kangasalla käyttöönotettu Qarnot-älypatteri on esimerkki. Olemme aloittaneet yhteistyötä 4H-yhdistyksen kanssa, ja jokaista meistä ostettua työasemaa kohti istutetaan puu. Omaa toimintaamme pyöritetään osittain aurinkoenergialla ja laitteiden elinkaaripalvelu on tärkeä osa asiakkuudenhoitoamme: vanhat laitteet eivät jää nurkkiin pyörimään, vaan sitoudumme hoitamaan ne oikeaoppisesti kierrätykseen.