Alan paras asiakaskokemus alkaa henkilöstöstä

Kaksi työntekijää tekemässä töitä

Me olemme

Elmon tulevaisuuden visio on kirkas: vuoteen 2020 mennessä olemme pk-yritysten ICT-palveluiden markkinaykkönen – ja tunnettu ennen kaikkea alan parhaasta asiakaskokemuksesta. Palvelut, prosessit ja huippuluokan teknologinen osaaminen ovat luonnollisesti tärkeä osa palettia, mutta meillä asiakaskokemuksen ytimessä on jotain täysin ainutlaatuista; nimittäin Elmon ihmiset ja yrityskulttuuri.

Ei ylhäältä alaspäin, vaan yhdessä

Kun ihmiset ja asenne ovat yrityksen erottautumistekijä, on tärkeä ymmärtää, mistä motivaatio ja itseohjautuvuus syntyvät, ja miten niitä johdetaan. Perinteisessä johtamiskulttuurissa ajatellaan, että viisaus asuu ylhäällä. Meillä Elmossa on toisin.

Olemme Elmossa ylpeitä siitä, että kulttuurimme voi hyvin ja olemme onnistuneet erinomaisesti rekrytoinneissa. Useat isoissa, globaaleissa organisaatioissa ennen työskennelleet elmolaiset antavat kiitosta siitä, että he pääsevät aidosti vaikuttamaan ja luomaan uutta. Luottamuksen kautta ihmiset sitoutuvat ja ovat jopa entistä parempia työssään.

Yrityskulttuurimme keskiössä ovat luottamus ja itseohjautuvuus

Jokaisella on vapaus, ja sen myötä vastuu

Yrityskulttuurimme keskiössä ovat luottamus ja itseohjautuvuus: yrityksen suuntaa ei anneta ylhäältä, vaan koko henkilöstön tahto otetaan huomioon. Jokainen tiimi saa vapauden suunnitella itse, mitä haluavat kehittää ja esimerkiksi budjetointi tehdään sen mukaan.

Henkilöstön itseohjautuvuuden lisäksi tärkeää on työn flow, kyvykkyyden ja vastuun tasapaino sekä yhteisöllisyys. Työllä on myös oltava selkeä tavoite ja merkitys. Meillä Elmossa se kulminoituu siihen, että saamme omalla osaamisellamme parantaa asiakkaidemme työtä ja elämää. Yksinkertaisesti sanottuna; teemme asiakkaan päivästä hyvän.

Elmon toimisto

Kovat tavoitteet – ja miten niihin päästään

Yhteinen tahtotilamme on kasvaa nykyisestä 60 hengen ja 16 miljoonan euron yrityksestä viidessä vuodessa 50 miljoonan euron ja 200 hengen Elmoksi sekä laajentua Pirkanmaalta Etelä-Suomen kasvukolmioon. 

Tavoite on kova, mutta siihen päästään, kun yhdessä tehdään ja omaa osaamista hiotaan koko ajan.

Meillä päätöksiä tehdään koko porukan voimin päivittäin, avoimesti keskustellen, tietoa jakaen ja ihmisiä kuunnellen. Meillä tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisella on tilaa olla oma itsensä ja tehdä töitä omalla persoonallaan – niin täällä kotikonttorilla kuin asiakkaankin luona.

I’m with Elmo. Ollaan yhteydessä!

  • Janne Aaltonen, toimitusjohtaja

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?