Yritysverkko

Sujuvat yhteydet – tehokkaan työpäivän kulmakivi.

Yritysverkko on ratkaisu, joka tuo yrityksen eri toimipisteet saman tietosuojatun verkon alle ja mahdollistaa siten kommunikoinnin yrityksen sisällä. Toimiva yritysverkko on aina yrityksen näköinen ja huomioi yrityksen keskeiset liiketoimintavaatimukset: se on suunniteltu yrityksen fyysinen sijainti ja verkon yrityskohtaiset käytettävyysvaatimukset huomioiden. 

Pienimmillään kyseessä voi olla yksittäinen verkkoyhteys; laajimmillaan vaikkapa eri maissa sijaitsevien toimipisteiden tuominen yhteiseen suljettuun verkkoon, jotta eri puolilla maailmaa työskentelevät voivat toimia turvallisessa ja jaetussa verkkoympäristössä.

Yritysverkon suunnittelu kannattaa luottaa kokeneen verkkosuunnittelijan käsiin. Elmo suunnittelee ja toteuttaa yritysverkot, jotka eivät palvelun toimittamisen jälkeen ajelehdi oman onnensa nojassa, vaan verkkoa testataan, ylläpidetään ja kehitetään yrityksen liiketoiminnan mukana. Laadukas suunnittelu takaa, että yritysverkko skaalautuu ja elää yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Miksi Elmon yritysverkko kannattaa?
  • Harkitut, kestävät ratkaisut: selvitämme yrityksen todellisen tarpeen ja etenemme vasta huolellisesta kartoituksesta toteutukseen.

  • Skaalautuvuus: yksittäinen yhteys tai laajamittainen yritysverkko.

  • Laatu ja nopeus: Elmon oma runkoverkko sekä omat asentajat takaavat laadukkaat palvelut ja nopeat yhteydet.

  • Ymmärrettävät asiantuntijat: suunnittelussa otamme asiakkaan mukaan ja varmistamme, että asiakas ymmärtää tarjottavan yritysverkkoratkaisun kattavuudet, perusteet ja toiminnat.

  • Dokumentointi: yritysverkon huolellinen dokumentointi takaa, että ratkaisua on mahdollista kehittää eteenpäin toimijasta riippumatta.

  • Tietoturva: Elmolle on myönnetty ISO27001-sertifikaatti, jonka viitekehyksestä tarkastelemme tietoturvaa kaikessa suunnittelussa.

  • Jatkuva seuranta: vikasietoisuus ja laitteiden toimivuus testataan säännöllisesti.
  • Proaktiivinen reagointi havaittuihin herätteisiin takaa verkon katkottoman toiminnan.

  • Konsultointi ja koulutus: Joustavat, helposti tavoitettavat asiantuntijat ovat käytettävissä projektin joka vaiheessa. Käyttöönotossa mahdollisuus ottaa Elmo kouluttamaan loppukäyttäjät yritysverkkoon.

  • Yritysverkko osana toimivaa ICT:tä: Täyden palvelun ICT-talona Elmo pystyy tarjoamaan kaikki palvelut, joilla tuetaan toimivaa ICT-ympäristöä kokonaisuutena.
Yritysverkko erilaisina ratkaisuina

Ratkaisuihimme kuuluu eri teknologioin toteutetut yritysverkot kuten MPLS (Multi-Protocol Label Switching), VPN overlay ja SD-WAN -ratkaisut. VPN-teknologialla toteutettu yritysverkko on usein kustannustehokkain ja perustelluin ratkaisu.  


Tietoturvallinen verkko

Tietoturva on yhä tärkeämpi tekijä toimivassa yritysverkossa: Tietoturvan jatkuvan testaamisen lisäksi yritysverkkoon voidaan integroida erilaisia monitahoisia autentikaatioita ja käyttäjien tunnistamisesta (MFA eli Multi Factor Authentication) tai toteuttaa erilaisia verkkosegmentointeja. Tällä estetään tuntemattoman tiedon leviäminen yritysverkossa. Asiakkaalle voidaan määrittää myös erilaisia tietoturvan tasoja.

Jutellaanko lisää?

Oli tarpeena täysin uusi yritysverkko tai nykyisen yritysverkkoratkaisun konsultointi ja kehittäminen, Elmon asiantuntijat ovat apuna. Yritysverkon, kuten muidenkaan Elmon palveluiden, ei tarvitse välttämättä lähteä täysin uuden rakentamisesta vaan toisinaan olemassa olevan optimoinnista. Yritysverkon kohdalla Elmo voi tällaisissa tapauksissa toimia asiakkaan ja nykyisen operaattorin välissä.

Lue lisää ICT -ulkoistuksesta täältä. Voit myös tutustua muihin asiantuntijapalveluihimme ja asiakascase -juttuihin.

Ollaan yhteydessä!