Elmo kotiutui pääkaupunkiseudulle

Vielä 10 vuotta sitten se tuntui kaukaiselta, nyt se on totta: Elmo on pääkaupunkiseudulla paikallisella ICT-tiimillä ja palvelee asiakkaita Ruoholahden ja Vantaan toimipisteistä. The Elmo Way -kulttuuri on vakuuttanut yrityspäättäjät ja hankintakonsultit valtakunnallisesti.

Pääkaupunkiseudulle laajenemiseen on Elmon myyntijohtaja Vesa Pääkkösen mukaan yksi pääasiallinen syy: kysyntä.

  • Elmo on saanut tunnettuutta etenkin isojen kumppanuuksien, kuten Patria- ja A-Insinöörit-yhteistyön myötä. Kiinnostus myös pienten ja keskisuurten yritysten joukossa on kasvanut, ja yritykset ovat alkaneet siirtää palveluitaan Elmolle. Helsingin suunnalta tulevien tarjouspyyntöjen määrä on myös kasvanut huimasti. Päättäjiä ja konsultteja on alkanut kiinnostaa palveluiden ohella yrityskulttuuri eli tapa, jolla asioita tehdään, Pääkkönen kertoo.

Helsingissä työskentelee jo yli 20 elmolaista; Tampereella vahvuutta on noin 80. Fyysinen sijainti merkitsee yhä ICT-palveluiden tilaajille.

  • Vaikka monet IT-palvelut hoidetaan etänä, esimerkiksi laitehuollot ja osa viankorjauksista ovat edelleen paikan päällä tehtävää työtä. Osalle asiakkaistamme on tärkeää, että IT-tukea tuottavat henkilöt ovat tarpeen mukaan asiakkaan tiloissa.


Operatiivinen IT skaalautuu

Elmon näkyvimpiä asiakkuuksia ovat olleet mittavat ICT-ulkoistukset ja IT-allianssit, mutta tyypillinen asiakas on 50-500 henkeä työllistävä yritys, joka
ulkoistaa IT-palvelut osin tai kokonaan Elmolle. Palvelutuotantomme skaalautuu kasvavalle asiakasmäärälle.

  • Asiakkuuden alkuvaihe vaatii enemmän kasvokkaista sparrailua, kuuntelua ja mahdollista räätälöintiä. Siinä asiakaskokemusarkkitehtimme ovat tärkeä strateginen kumppani ja asiakkaan ääni Elmon palvelutuotannon suuntaan.
Elmo_toimitusjohtaja_Janne_Aaltonen Vesa Pääkkönen
Kuvassa Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen ja myyntijohtaja Vesa Pääkkönen

Puhuttaessa IT-talojen eroista Pääkkönen toteaa suurimpien erojen löytyvän yrityskulttuurista ja prosesseista. Elmolla työtä ohjaa proaktiivisuus, matala hierarkia ja sisäinen motivaatio. Kun IT-asiantuntija pääsee kehittämään asiakkaan liiketoimintaa ja samalla ammattiosaamistaan, näkyy motivaatio suoraan asiakastyytyväisyydessä.

  • Kulttuurimme kulkee nimellä “The Elmo Way” ja se selvästi resonoi paikasta riippumatta, Pääkkönen toteaa.

Läpinäkyvyys turvaa IT-palvelut muutoksilta

IT-ala on myllertänyt ja monia Elmon kokoluokan IT-taloja on ostettu ja sulautettu isoihin kansainvälisiin ICT-konserneihin. Tämä ei välttämättä miellytä kaikkia.

  • Meidän kokoisia, kotimaisia ja täysin kotimaisessa omistuksessa olevia IT-yrityksiä ei ole enää montaa. Monen ison talon ongelma on tekemisen siiloutuminen. Meillä on toimiva tiimien välinen vuorovaikutus, tekijöitä on sopivasti ja työkalut erilaisiin palvelutapahtumiin. Toiminta pidetään mahdollisimman läpinäkyvänä. Elmoa lähestyvien yritysten kommenteissa toistuu usein, että haetaan “oikean kokoista” IT-kumppania.

Pääkkösen mukaan monen yrityksen IT pyörii yhden tai muutaman IT-asiantuntijan varassa, jolloin henkilöriski voi muodostua suureksi tai toimintaa voi olla vaikea skaalata liiketoiminnan tarpeisiin. Kun tästä tilanteesta lähdetään ICT-ulkoistukseen, Elmon kymmenet osaajat täydentävät asiakkaan omaa IT-tiimiä tai kokonaisuus tuotetaan täysin Elmon palveluilla.

  • Kun asiakas hankkii IT-palveluita tai ulkoistaa toimintojaan, on tärkää, että näkymä siihen säilyy. Asiakkaan palveluihin voidaan tarjota reaaliaikainen Tilannekuva. Tämä on ollut yksi merkittävistä panostuksista palvelunhallintaratkaisuissamme.

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?