Tekninen tietoturva

Tietoturva on erittäin tärkeä osa modernia liiketoimintaa ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti digitalisaation myötä. Tietoturvallisuus varmistaa tietojen saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden, mikä on kriittistä yrityksen menestykselle. Siksi yrityksen tietoturvaratkaisut on suunniteltava liiketoimintalähtöisesti ja kustannustehokkaasti, ja niitä on testattava säännöllisesti mahdollisten tietoturva-aukkojen varalta.

ICT-ympäristön nykytilan ja heikkouksien kartoitus on tärkeä osa optimoidun tietoturvaratkaisun rakentamista. Tietoverkko- ja pilvipalveluarkkitehdit johtavat tätä prosessia ja Elmon pitkälle sertifioidut tietoturva-asiantuntijat ovat käytettävissä varmistamaan yrityksenne tietoturvallisuus.

Tietoturvallisuuden puute voi johtaa vakaviin seurauksiin, kuten tietovuotoihin, taloudellisiin menetyksiin, liiketoiminnan keskeytyksiin ja maineen menetykseen. Tämän vuoksi on tärkeää löytää tasapaino liiketoiminnan vaatimusten ja tietoturvan välillä.

Jos etsit luotettavaa ja ammattitaitoista tietoturvan kumppania yrityksellesi, Elmo on valmiina auttamaan. Tarjoamme laajan valikoiman tietoturvaratkaisuja, joita voidaan räätälöidä vastaamaan yrityksesi tarpeita ja varmistamaan, että olet turvassa kaikilta tietoturvaan liittyviltä uhkilta.

Haavoittuvuuksien skannaus ja hyökkäyspinta-ala

Millainen hyökkäyspinta-ala netistä yritykseesi on? Hyökkäyspinta-ala on keskeinen mittari yrityksen tietoturvahaavoittuvuudelle. Mitä laajempi pinta-ala, sitä houkuttelevampi kohde. Kehittyneillä skannaustyökaluilla ja Elmon tietoturva-asiantuntijoiden johdolla määritämme yrityksenne haavoittuvuusriskin. Murtotestaus voi kohdistua esimerkiksi yhteen sovellukseen, pilvipalveluun, yrityksen sisä- tai ulkoverkkoon tai yksittäisiin laitteisiin. Tulkitsemme skannauksen tulokset selkokielellä ja määritämme priorisoidut tietoturvatoimenpiteet hyökkäyspinta-alan minimoimiseksi.

Nykytilan analyysi

Nykytilan analyysissä käydään tietoturvaympäristö läpi ja arvioidaan riskit liiketoimintalähtöisesti. Analyysissä selvitetään palomuurin NG (next generation) -analyysityökaluilla verkon liikenne niin yritysverkon ulkopuolelta kuin sisäpuolelta. Analyysin ja skannausten pohjalta tehdään kattava dokumentaatio ja kuvaus tietoturvan nykytilasta. Tietoturva-asiantuntijan johdolla käydään läpi liiketoiminnan kannalta hauraat alueet sekä ehdotukset tietoturvan parantamiseksi.

Konsultointi ja suunnittelu

Usein asiakkaalla on tunnistettu tarve uudistaa tietoturvaa tai yksittäinen tietoturvallisuuteen liittyvä haaste, johon hän tarvitsee konsultointia. Tietoturva-asiantuntijamme käy kanssanne läpi yrityksen ICT-ympäristön, kuuntelee ja tunnistaa tarpeet. Konsultoinnin pohjalta suunnittelemme sekä akuutin tietoturvan toimenpide-ehdotuksen että pidemmän välin suunnitelman ennustetuista kustannuksista ja töistä. Laaditaan siis tietoturvan roadmad.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus on tietoturvallisuuden osa-alue, joka koskee digitaalisessa muodossa olevia tietoja, näiden käyttöä, käsittelyä, tallentamista ja siirtoa. Kyberturvallisuudella pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan ja yritystoiminnan turvallisuuteen. Ohjeita yksilöille, yrityksille ja päättäjille löydät täältä.

Tehdäänkö päivästäsi parempi?