Tekninen tietoturva

Tietoteknisessä ympäristössä tietoturva kattaa kaikki ne teknologiat, laitteet ja ohjelmistot, joilla lukitaan ja rajataan pääsyä sekä oikeuksia tietoon, vain heille joille pääsy kuuluu.

Yrityksen tietoturvaratkaisut kannattaa aina suunnitella liiketoimintalähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Tärkeä osa suunnittelua on testaaminen. Testaamalla varmistetaan, että kokonaisuus toimii ja saadaan esille mahdollisia tietoturva-aukkoja.

Tietoverkko- ja pilvipalveluarkkitehtiemme johdolla kartoitamme ICT-ympäristönne nykytilan ja heikkoudet ja rakennamme optimoidun tietoturvaratkaisun. Elmon oma toiminta, palvelut ja asiantuntijat ovat tietoturvan osalta pitkälle sertifioituja.

Haavoittuvuuksien skannaus ja hyökkäyspinta-ala

Millainen hyökkäyspinta-ala netistä yritykseesi on? Hyökkäyspinta-ala on keskeinen mittari yrityksen tietoturvahaavoittuvuudelle. Mitä laajempi pinta-ala, sitä houkuttelevampi kohde. Kehittyneillä skannaustyökaluilla ja Elmon tietoturva-asiantuntijoiden johdolla määritämme yrityksenne haavoittuvuusriskin. Murtotestaus voi kohdistua esimerkiksi yhteen sovellukseen, pilvipalveluun, yrityksen sisä- tai ulkoverkkoon tai yksittäisiin laitteisiin. Tulkitsemme skannauksen tulokset selkokielellä ja määritämme priorisoidut tietoturvatoimenpiteet hyökkäyspinta-alan minimoimiseksi.

Nykytilan analyysi

Nykytilan analyysissä käydään tietoturvaympäristö läpi ja arvioidaan riskit liiketoimintalähtöisesti. Analyysissä selvitetään palomuurin NG (next generation) -analyysityökaluilla verkon liikenne niin yritysverkon ulkopuolelta kuin sisäpuolelta. Analyysin ja skannausten pohjalta tehdään kattava dokumentaatio ja kuvaus tietoturvan nykytilasta. Tietoturva-asiantuntijan johdolla käydään läpi liiketoiminnan kannalta hauraat alueet sekä ehdotukset tietoturvan parantamiseksi.

Konsultointi ja suunnittelu

Usein asiakkaalla on tunnistettu tarve uudistaa tietoturvaa tai yksittäinen tietoturvallisuuteen liittyvä haaste, johon hän tarvitsee konsultointia. Tietoturva-asiantuntijamme käy kanssanne läpi yrityksen ICT-ympäristön, kuuntelee ja tunnistaa tarpeet. Konsultoinnin pohjalta suunnittelemme sekä akuutin tietoturvan toimenpide-ehdotuksen että pidemmän välin suunnitelman ennustetuista kustannuksista ja töistä. Laaditaan siis tietoturvan roadmad.

Kyberilmastonmuutos

Ohjeita yksilöille, yrityksille ja päättäjille löydät täältä.

Tehdäänkö päivästäsi parempi?