Tietoverkon tietoturva

Tietoverkon tietoturva

Tietoverkko koostuu internet-liittymistä, palomuureista ja lähiverkosta. Tiedon saatavuus riippuu usein täysin siitä, miten laadukkaasti ja turvallisesti yrityksen tietoverkot on rakennettu ja konfiguroitu sekä miten niitä hallitaan ja valvotaan.Tietoverkot ovat siten tärkeässä roolissa organisaation tietoturvassa..

Millainen on tietoturvallinen tietoverkko? 

Tietoturvan kannalta optimoidussa tietoverkossa on huolehdittu varmennuksista ja varayhteyksistä, palomuurit on konfiguroitu tietoturvan kannalta optimoidusti ja modernit tietoliikenteen valvontaominaisuudet (ns. Next Gen –ominaisuudet) on otettu käyttöön.
Lisäksi verkko on segmentoitu eli erilaisten tietoturvavaatimusten mukaiset verkot on eriytetty omikseen: Organisaatiossa on tällöin esimerkiksi erilliset hallinnon verkko, vierailijaverkot ja tuotannon verkot.

Mistä tietoverkon tietoturvariskit johtuvat?

Organisaation verkkoon kertyy vuosien varrella helposti laitteita, joiden olemassaolo ei ole enää dokumentoitu ja organisaation tiedossa. Nämä on syytä tunnistaa ja poistaa. Huolimattomasti toteutetut verkkojen kytkentätilat ja toimipisteiden verkkoportit ovat myös merkittävä turvallisuusriski ja mahdollistavat esimerkiksi palvelunestohyökkäykset.

Elmon avulla tietoverkosta tulee taas tietoturvallinen

Arveluttaako organisaationne tietoverkkojen tila? Onko tietoverkkojen tietoturva arvailun varassa? Sitten on syytä toimia! Elmon tietoverkkoasiantuntijan johdolla kartoitamme yrityksenne tietoverkkojen nykytilan ja teemme selkeän, asiakastarpeiden mukaisen toimenpide-ehdotuksen tietoverkon tietoturvan parantamiseksi.

Jos kaipaat pidemmälle menevää palvelua, voimme tehdä laajemman tietoturvaympäristön kartoituksen tai haavoittuvuuksien skannauksen tai auttaa luomaan organisaatiollenne tietoturvan hallintajärjestelmän. Mikäli haluat ulkoistaa ICT:n meille kokonaan, sekin onnistuu. Ulkoistusasiakkaistamme huolehtivat asiakaskohtaisesti nimetyt Asiakaskokemusarkkitehdit.

Tehdäänkö päivästäsi parempi?