ICT-ulkoistus

Kehittyvä ICT-kumppanuus tukee toimivia liiketoimintaprosesseja.

ICT-ulkoistus saattaa näyttäytyä vaativana tehtävänä, ja perinteistä IT-palveluiden ulkoistusta hankkineet asiakkaat ilmaisevat usein, ettei palvelu kehity toivotulla tavalla. Liiketoiminta kyllä kehittyy ja muuttuu, uusia teknologioita tulee, mutta aikoinaan hankittu palvelukokonaisuus pysyy paikallaan.

Meille ICT-ulkoistus merkitsee sitä, että otamme täyden vastuun IT-ympäristön proaktiivisesta seurannasta, kehittämisestä ja ylläpidosta. Näin varmistamme, että asiakkaan IT-infrastruktuuri pysyy aina ajan tasalla – tai vielä mieluummin, että olemme sen kanssa askeleen muita edellä.

Milloin ICT-ulkoitus kannattaa?

ICT-palveluiden ulkoistaminen kannattaa etenkin silloin, kun tietoliikenne ja IT-järjestelmät ovat merkittävässä roolissa yrityksen liiketoiminnassa eikä talossa ole omaa IT-osastoa tai muutoin riittävästi käsiä tai osaamista strategiseen ja operatiiviseen pyörittämiseen. Tällöin ulkoistus on kustannustehokas ja aikaa säästävä keino varmistaa resurssit.

ICT-ulkoistus on kannattavaa myös tilanteissa, joissa liiketoimintaympäristö on kehittynyt, mutta ICT ei ole kehittynyt sen rinnalla. Tällöin rasitteena saattaa olla joukko vanhentuneita järjestelmiä, laitteita tai tietoliikenneratkaisuja, jotka eivät tue tehokasta liiketoimintaa.  Me Elmolla emme vain tarjoa uutta, vaan autamme myös karsimaan tarpeettomaksi käyneitä palveluita – silloinkin, kun ne ovat omiamme.

Miten liikkeelle?

Ulkoistus eli käytännössä kokonaisvastuun antaminen omasta IT-ympäristöstä kumppanille lähtee alkukartoituksessa: laadimme kokonaiskuvan  lähtötilanteesta ja tavoitteista sekä niiden pohjalta suunnitelman ICT-ympäristön kuntoon saattamiseksi. Ulkoistus tehdään niin sujuvaksi, ettei asiakas sitä oikeastaan edes huomaa ja varmistamme, ettei työstä tule liiketoimintaa hidastavia käyttökatkoja.  

Mitä ICT-ulkoistus sisältää?

Ulkoistus on kokonaisvaltainen avaimet käteen -palvelu, joka muotoillaan asiakkaan tavoitteisiin ja tilanteeseen ja joka myös kehittyy liiketoiminnan mukana. Kaikissa tapauksissa se sisältää vähintään: 

  • Palvelukokonaisuuden huolellinen lähtökartoitus: Laitteet, järjestelmät, palvelimet, tukiratkaisut – mikä tukee tai ei tue tehokasta liiketoimintaa.
  • Nimetty asiakaskokemusarkkitehti, jolla on kokonaisvastuu IT-ympäristön hoidosta ja kehittämisestä. 
  • Asiakaskokemusarkkitehdin laatimat pitkän tähtäimen suuntaviivat, jotta palvelun skaalautuvuus suuntaan tai toiseen tulee huomioiduksi ennakoiden.
  • Säännölliset tilannekatsaukset sekä yhteinen tavoitteiden seuranta.

Yhdessä varmistamme, että yrityksenne pysyy mukana muutoksen terävimmässä kärjessä ja ICT auttaa tekemään päivästänne paremman.
Kysy lisää myynnistämme. 

Aiheesta lisää:

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?