Elmo_tietoturva_palvelut

Tietoturva

Tehokkaat keinot yrityksen tietoturvan parantamiseksi

Tietoturvasta on tullut entistä tärkeämpi asia nykyaikana, jossa jokainen yritys koosta riippumatta on potentiaalinen kohde tietomurroille. Tietoturvaan liittyvät toimenpiteet ja menettelyt ovat tärkeitä yrityksen liikesalaisuuksien ja henkilötietojen suojaamiseksi ja liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Oikeilla ratkaisuilla ja toimenpiteillä vältät tietoturvaongelmat.

Teknisen ja hallinnollisen tietoturvan merkitys

Tietoturva koostuu teknisestä ja hallinnollisesta tietoturvasta, joita molempia on tärkeää hallinnoida kokonaisuutena. Noin 20% tietoturvasta on teknistä, joka koostuu esimerkiksi turvallisesta tietoverkosta, hallinnoidusta palomuurista ja virustorjuntaohjelmista. Loput 80% on hallinnollisia toimenpiteitä, jotka liittyvät henkilöstön tietotaitoon ja yrityksen päivittäisiin toimintatapoihin. Tutkimukset osoittavat, että yli 90% tietomurroista on inhimillisen teon seurausta, joten henkilökunnan kouluttaminen ja tietoisuuden kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Asiantuntija-apu ja koulutus tietoturvan kehittämisessä

Elmo tarjoaa organisaatioiden loppukäyttäjille sekä yritysten päättäjille suunnattuja koulutuksia, joissa käydään läpi tietoturvaan liittyviä asioita.

Asiantuntijamme auttavat myös kehittämään yrityksesi tietoturvaa ja tarjoavat lisätietoa muista koulutuksista ja konsultoinneista sekä teknisen tietoturvan tarjoamista vaihoehdoista. Ota yhteyttä, niin autamme yritystäsi välttämään tietoturvaongelmia ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Lue lisää teknisestä – tai hallinnollisesta tietoturvasta tai lataa kybertuvaoppaamme täältä.

  1. Tietoturva on nykyaikana erittäin tärkeä asia, sillä kaikki yritykset ovat potentiaalisia kohteita tietomurroille.
  2. Tietoturvaan liittyvät toimenpiteet ja menettelyt ovat ensiarvoisen tärkeitä yrityksen liikesalaisuuksien ja henkilötietojen suojaamiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
  3. Tietoturva koostuu teknisestä ja hallinnollisesta tietoturvasta, joita molempia on tärkeää hallinnoida kokonaisuutena.
  4. Henkilökunnan kouluttaminen ja tietoisuuden kasvattaminen on tärkeää, sillä yli 90% tietomurroista on inhimillisen teon seurausta.
  5. Oikeilla ratkaisuilla ja toimenpiteillä yritys voi välttää tietoturvaongelmat ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?