ICT-Ulkoistuspalvelu

Kumppanuutta liiketoimintasi parhaaksi.

Perinteistä ulkoistuspalvelua ostavilta asiakkailta kuulee usein, ettei palvelu kehity. Liiketoiminta kyllä kehittyy ja muuttuu, uusia teknologioita tulee, mutta aikanaan ostettu palvelu pysyy ennallaan. Meillä ICT-ulkoistus tai IT-ulkoistus tarkoittaa, että otamme kokonaisvastuun IT-ympäristön kehittämisestä ja hoitamisesta.

Milloin ICT-ulkoitus kannattaa?

Palveluiden ulkoistaminen on kannattavaa etenkin silloin, kun tietoliikenne ja IT-järjestelmät ovat merkittävässä roolissa yrityksen liiketoiminnassa eikä talossa ole omaa IT-osastoa tai muutoin riittävää osaamista. Tällöin ulkoistettu ICT tuo säästöjä ajankäyttöön ja henkilöstöresursointiin sekä auttaa tehostamaan prosesseja.   

ICT-ulkoistus on kannattavaa myös tilanteissa, joissa asiakkaan liiketoimintaympäristö on kehittynyt, mutta ICT ei ole kehittynyt sen rinnalla. Tällöin rasitteena saattaa olla joukko vanhentuneita järjestelmiä, laitteita tai tietoliikenneratkaisuja, jotka eivät tue tehokasta liiketoimintaa. Ulkoistuksen alkukartoituksessa laaditaan kokonaiskuva lähtötilanteesta sekä suunnitelma ICT-ympäristön kuntoon saattamiseksi. Kehittäminen lähtee liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeista – eikä enemmän ole aina paremmin.

Mitä ICT-ulkoistus sisältää?

Ulkoistuspalvelumme on kokonaisvaltainen paketti, joka kehittyy ja muuttuu tarpeen mukaan, ja se sisältää vähintään tämän: 

  • Nimetty asiakaskokemusarkkitehti, jolla on kokonaisvastuu IT-ympäristön hoidosta ja kehittämisestä.  Palvelukseenne astuva asiakaskokemusarkkitehtimme laatii suuntaviivat myös tulevaisuuteen 
  • ICT-ympäristön lähtökartoitus liiketoiminnasta käsin: Laitteet, järjestelmät, palvelimet, tukiratkaisut – mikä tukee tai ei tue tehokasta liiketoimintaa
  • Säännölliset tilannekatsaukset sekä tavoitteiden seuranta

Yhdessä varmistamme, että pysyt mukana muutoksen terävimmässä kärjessä.

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?